-- annonse --

Barne- og ungdomsfotball

Nyheter

Det er knapt noen overdrivelse å si at vår egen Per Ravn Omdal er grasrotfotballens far. Ikke bare her hjemme, men også i Europa. Den jobben han startet for snart 30 år siden har satt varige spor.

Nyheter

Vestfold-klubben Hof IL i Holmestrand tar spennende grep for å hindre frafall og skape mye god fotballaktivitet blant barn og unge i sommer. Prosjektet Fotballyst skal inspirere og motivere.

Nyheter

Fra 2022 ønsker Norges Fotballforbund å få permanent inn i spillereglene at det skal brukes lettballer for aldersgruppa 6-9 år i barnefotballen.

Nyheter

Etter flere år med testing innfører NFF obligatorisk bruk av lettballer for klassene 6-9 år fra 2022.

Nyheter

Even Karpuz er masterstudent i Likestilling og mangfold ved NTNU i Trondheim. I denne artikkelen skriver han om menn med innvandrerbakgrunn og deres fortellinger om foreldrenes deltakelse i organisert fotball.

Nyheter

Her er en halvårsrapport. Fra gutter 13 år.  Minsten har gått fra barne- til ungdomsfotballen. Dette er også et veiskille for oss foreldretrenere. Klubben har ansatt trenere. Vi har vært med siden de var fem år. Det er sju år det. Artige år. Spennende år. Lærerike år. De fleste av oss som har vært med – fortsetter. I litt andre roller.    

Nyheter

Når det åpnes for kamper i barne- og ungdomsfotballen igjen fra 1. august, er skaderisikoen trolig større enn vanlig etter lang tid uten kampaktivitet. Trenerne har en viktig jobb å gjøre med å forebygge skader.

Nyheter

NFFs nye temahefte om soneforsvar finner du på fotball.no. Empiri viser at angrep prioriteres i treningsarbeidet i barne- og ungdomsfotballen. Og i voksenfotballen. Og på toppnivå. Dette heftets visjon er å gjøre forsvarsarbeid like mye verdt som angrepsarbeid på trening, i garderoben og i kamp. NFF ønsker å sette forsvaret i fokus.

Nyheter

Gjennom koronaperioden har mange trenere og spillere «gjenoppdaget» hvilke gleder og muligheter som ligger i utvikling av teknikk ved bruk av enkle metoder. 

Nyheter

Har du tenkt på hva du som trener betyr for utøverne dine? Har du noen gang følt at du kanskje ikke har alle verktøyene i trenerverktøykassa? Er du enig eller uenig i at jenter og gutter må behandles ulikt? Pappatrenerne er en podkast som diskuterer ulike problemstillinger og tematikk knyttet til trenerrollen i norsk idrett, og spesielt barneidretten.

Nyheter

Fra mandag blir det mulig for Telenor Xtra-klubbene å ha fotballfritidsordning igjen.

-- annonse --