-- annonse --

Juridisk rådgiving

Nyheter

Ny forskning utført ved Handelshøyskolen BI i Oslo, nylig presentert på den årlige konferansen til American Psychological Association i San Diego, USA, viser at klubbers sportslige resultater ikke blir bedre av å sparke fotballtreneren [1].

Nyheter

Den 17. februar i år avsa Jæren tingrett dom i arbeidstvisten mellom Mathias Haugaasen og Bryne FK. Tvisten dreide seg om hvorvidt klubbens oppsigelse av A-lagets daværende assistenttrener (full tid), Haugaasen, var usaklig.

Nyheter

Arbeidsgivers dekning av kostnader til reise til og fra arbeidsstedet er som hovedregel skattepliktig inntekt for arbeidstakeren.

Nyheter

NFTs juridiske samarbeidspartnere, avdokatfirmaet Hjort DA, har skrevet denne artikkelen om bindingstid for fotballtrenere.

Nyheter

Dersom treneren er å anse som arbeidstaker, følger det av yrkesskadeforsikringsloven at klubben (arbeidsgiver) plikter å tegne yrkesskadeforsikring for treneren.

Nyheter

NFTs advokater om oppsigelse av trenere på grunn av klubbøkonomi.

Nyheter

Som fast rådgiver for Trenerforeningen, ser vi fra tid til annen at uryddige arbeidsforhold skaper unødvendige problemer for både trener og klubb. Dette kan føre til konflikter på arbeidsplassen, som igjen kan føre til at partene går fra hverandre eller i verste fall ender opp i retten.

Nyheter

Det velkjente bildet av den norske hovedtreneren som øverste sjef for det som foregår mellom de fire krittlinjer, har falmet mer og mer de siste årene.

-- annonse --