-- annonse --

Fotballforskning

Nyheter

FC Barcelona benytter gentester for å spore skaderisiko på individnivå blant sine spillere.

Nyheter

Dette var en spesiell straffesparkkonkurranse absolutt en av de mest spektakulære jeg har sett, sier proffesor ved NIH Geir Jordet til adressa.no/100%/Sport/fotball  etter at Italia tapte kvartfinalen mot Tyskland i årets EM i Frankrike. 

Nyheter

Det har de siste 20 årene vært en markant økning i publikasjoner rettet mot å måle belastning og fysisk prestasjon hos fotballspillere i trening og kamp.Bakgrunnen for dette har vært todelt; (1) et ønske om å utforske de fysiske prestasjonene til spillere i kamp, (2) et ønske om å optimalisere trenings- og kampbelastning, både med tanke på å forbedre fysisk kapasitet, men også for å forebygge belastningsskader.

Nyheter

Fremtidig trenerutdanning bør legge størst vekt på bruk av instruerende ledelse og positiv feedback ledelse. Det er konklusjonen fra «Trenerundersøkelsen 2012»

Nyheter

Den 1. juni disputerte styremedlem i Norsk Fotballtrenerforening Mathias Haugaasen over sin doktorgrad ved Norges Idrettshøgskole om spiller- og ekspertiseutvikling i fotball.

Nyheter

Lagspill, og spesielt fotball, er uhyre effektiv trening for barn. Det viser ny forskning.

Nyheter

Christopher Winter er en amerikansk professor i medisin og nevrologi som har spesialisert seg på søvn og idrett. Han har de siste årene jobbet med en rekke profesjonelle baseball- og basketballag i USA, og i oktober deltok han i en paneldiskusjon på Leaders in Performance i London. Her viste han til den ekstremt tette sammenhengen det er mellom søvn/søvnkvalitet og prestasjon i idrett.

Nyheter

Forskning innen fotball, blir stadig viktigere for en større del av fotball-industrien, og det er viktig for norske fotballtrenere å gjøre seg mer kjent med hva som gjøres ulike prosjekter i norsk- og internasjonal fotball. Forskerseminaret under Cupfinaleseminaret er en viktig arena i så måte.

Nyheter

Det er viktig for Norsk Toppfotballsenter å støtte og inspirere norske treneres nysgjerrighet, vitebegjær og søk etter ny kunnskap som kan forbedre trenerpraksis. Vi tror vi at forskning og dokumentasjon kan gi gode ideer og stille spørsmål som kan stimulere trenere til å tenke nytt og gi nyttig kunnskap. 

-- annonse --