-- annonse --
Spillerutvikling
SENTRALE: Bo Folke Gustavson, Håkon Grøttland og Atle Roar Håland har vært sentrale i arbeidet med de nye sportsplanene. Foto: NFF
Gjest
Av Christer Madsen/fotball.no

Spillerutvikling i barnefotballen er et viktig satsingsområde for NFF. For ett år siden ble det lansert nye barne- og ungdomssider på fotball.no, med alt hva trenerne trenger av retningslinjer og virkemidler for best mulig kvalitet på aktiviteten, og nye skoleringsplaner ga hjelp til tema med øvelser og læringsmomenter. Likevel er erfaringen at det i mange klubber trenger hjelp til å strukturere og prioritere dette arbeidet.

NFF har derfor utarbeidet et planverk som skal forsterke det økte fokuset på betydningen av barnefotballen. 

- Vi ønsker nå økt fokus på sportslig ledelse. Her mener vi at sportslig leder eller ledelse, sammen med trenerveilederne og trenerne, er nøkkelen for et kvalitetsløft, sier fagansvarlig for barn og ungdom i NFF, Bo Folke Gustavson. 

- Vi ser at vi må steppe opp ytterligere. Det er mange klubber som jobber bra med dette, men vi trenger at enda flere fokuserer enda mer på det som skjer på treningsfeltet. Utvikling og mestring er kjernen for at flest mulig skal få gode fotballopplevelser, og vi har da tro på at sportslig lederrollen er en nøkkelrolle for å få en helhetlig fotballfaglig kraft i klubben, sier seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling, Håkon Grøttland.

- Vi har jobbet de to siste årene med planverk og landingssiden for barne- og ungdomsfotballen. Nå øker vi fokuset enda mer på hjelpemidler for trenerne gjennom den kanalen. Det handler like mye om kommunikasjon for å forsterke faginnhold vi også har hatt tidligere, og via disse sportsplanene og via en ansvarlig i klubben tror vi at vi kan nå enda flere trenere, fortsetter Gustavson.

- Dette er sportsplaner vi mener har alt trenere i aldersbestemt fotball trenger for å gjøre en god jobb. Det er en blanding av regler og retningslinjer og ferdiglagde økter, basert på våre skoleringsplaner, tilpasset alle alderstrinn, sier seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling, Håkon Grøttland.

Gustavson og Grøttland er sentrale i arbeidet med planene, det samme er Atle Roar Håland. Håland er nå tilbake i en delt rolle i NFF sentralt og NFF Agder. 

- Atle Roar er hentet inn for å styrke laget. En kapasitet som kjenner norsk fotball ut og inn, og som har hatt ulike roller i både krets og toppfotball. Han har sittet som sportslig leder i toppklubb og det ønsker vi å dra nytte av her, sier Grøttland.

NFF har også gjennomført en spørreundersøkelse (klikk her for å se undersøkelsen) blant sportslig ledere og trenerveiledere, som viste at arbeidsbelastningen med andre administrative oppgaver tar mye av tiden. 

- Undersøkelsen bekreftet den frykten vi hadde. At mange er overarbeidet og jobber altfor mye med andre ting som ikke er direkte knyttet til aktiviteten. Det bidrar til mindre fokus på det vi mener er det viktigste, nemlig trenerutdanning, sportsplanen og trenerveiledning. Det ønsker vi nå å forandre på, slik at det blir enda mer prioritert arbeid med aktiviteten på feltet. Nå går vi inn i en viktig fase med å få dette ut til klubbene og trenerne, sier Gustavson.

sportsplaner

-- annonse --