-- annonse --
Nyheter
SATSER PÅ UNGDOMMEN: Buvik ansetter egenutviklede unge lønnede trenere fra 14-årsklassene og oppover. Foto: Privat
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– Vi tror at vi gjør noe lurt. Vi har snakket lenge om det internt, og vi har en del folk i klubben som har lang erfaring i trøndersk fotball i mange roller. Det må vi dra nytte av, sier sportslig leder Thomas Solum Lystad til Fotballtreneren.
  Buvik har sett og hørt at mange klubber – både i nabolaget og andre steder – si at de starter en «satsing», noe som oftest er ensbetydende med et ønske om å få A-laget opp i 2. eller 3. divisjon.
  – Vi velger å se det annerledes. Vi drar også i gang en satsing, men den har utelukkende et utviklings- og klubbfokus, sier Solum Lystad.

Utvikler egne trenere

Et viktig moment i satsingen handler om å utvikle klubbens egne trenere.
  – Vi ønsker å gi dem sjansen i ung alder. Med en gang de har gjort sitt som spillere på junior- eller seniornivå, skal vi gjøre det vi kan for å beholde dem i andre roller, ikke minst som trenere. En del av det vi gjør nå er utelukkende myntet på å skape et bedre fotballtilbud for barn og unge i klubben.
  – Vi bruker pengene på barn og ungdom som vil spiller fotball, ikke på kjøregodtgjørelse til trenere og spillere på seniorlaget. Målet vårt er utelukkende at de yngre skal ha det artigst mulig, lengst mulig med fotballen. Vi er en breddeklubb og tar konsekvensen av det, understreker Solum Lystad.

BuvikThomasSPENNENDE: – Vi drar i gang en satsing, men den har utelukkende et utviklings- og klubbfokus, sier sportslig leder Thomas Solum Lystad i Buvik IL. Foto: Privat

Gi de unge sjansen

– Grunnfilosofien i vår satsing er at vi ønsker å utvikle trenere som har lokal tilhørighet og som brenner for å bli gode fotballtrenere. Som klubb skal vi være modige og gi unge trenere sjansen tidlig. Som klubb har vi historisk vært dyktige på er å ha store støtteapparat rundt lagene våre, og store team rundt trenerne på de ulike lagene. Å være trener i barne- og ungdomsfotballen er veldig sammensatt. Det handler om tenåringer i rivende utvikling på mange måter. Derfor trenger vi fortsatt foreldrene i roller rundt lagene, selv om de ikke er hovedtrenere, understreker sportslig leder Thomas Solum Lystad.

Trenertalenter

Han trekker fram flere eksempler for å vise hvordan Buvik konkret tenker og satser.
  For eksempel Ingrid Pettersen, ei 20 år gammel jente som nå skal trene Buviks J15-lag. Ingrid har bred erfaring som både spiller og dommer, og har blant annet vært assistentdommer i Toppserien.
  – Hun har med seg totalt fem personer i støtteapparatet, som skal bistå med alt fra a til å. Vår tanke er at treneren skal være 100% trener og ikke alt det andre rundt, som å pumpe luft i baller og vaske vester. Vi kan ikke konkurrere med store klubbene når det kommer til  kroner og øre, men vi kan konkurrere på humankapital, understreker Solum Lystad.

Pr. i dag er J15 Buviks eldste lag på jentesida. Men ambisjonen er å melde på et seniorlag for kvinner også. 
  – Vi kjørte et eget prosjekt på det i 2021. Jeg reagerte på at jentefotballen så tynn ut i klubben. Vi hadde masse spillere som valgte andre klubber, fordi vi ikke opprettholdt laget og tilbudet. Nå ønsker å samle alle gode krefter, for vi har potensial til en bred damesatsing.

Inspirert av Ranheim

Solum Lystad nevne videre Vicky Kilomba (G14) og Jon Kristian Leinan (G16 og spillerutvikler) som viktige ressurspersoner på trenersida fremover. 
  Sjøl skal Thomas Solum Lystad trå til som trener for G19-laget samtidig som han overlater rollen som sportslig leder til andre. Han har sjøl også lang erfaring som dommer.

– Vår erfaring er at det er lurt å snakke med folk som er smartere enn en er sjøl. Vi er veldig inspirert av Ranheim og har vært nysgjerrig på det de har gjort. Vi tok kontakt med dem og ble møtt med åpne dører. Så har vi knadd litt på deres modell og justert den ned til vårt nivå, og så håper vi det blir bra. 

Lokal forankring

Solum Lystad forteller videre at Buvik tok noen fundamentale grep allerede før fjorårssesongen. I stedet for å fylle på en liten A-stall på seniorlaget med 5. divisjonsspillere fra naboklubber, valgte de å si at nye utenfra kun skulle hentes om de var reelle forsterkninger til laget. Ellers skulle A-laget være en rekrutteringsarena for egenutviklede unggutter. To G16-spillere og ti G19-spillere fikk sjansen i løpet av sesongen – og Buvik ledet sin 4. divisjonsavdeling fra første runde til 40 sekunder gjenstod av siste serierunde.
  – Det var en risikosatsing, men den betalte seg selv om seriegullet glapp på tampen. Vi må posisjonere oss som en klubb som tar vare på flest mulig lengst mulig, men samtidig må det være mulig å bli som god som kan hos oss. 

Buviks mål 

Buviks mål er at minst 70% av spillerne på A-laget skal være egenproduserte. Resultatambisjonen er sekundær.
  – Nå ser vi at vi gjennom å drive som nå kan være på 3.- 4. divisjonsnivå, og det skal vi være fornøyd med.

Det hører også med til historien at A-lagstrener John Marius Bjørnøy Nilsen også er engasjert som trenerveileder og følger opp alle trenerne i klubben – med en 50/50 stillingsbrøk på å være trener og veileder.
  – Han kjører demoøkter helt ned til 6- og 7-åringene, gjennomfører trenerforum og evaluerer økter med andre trenere en til to kvelder i uka, fortellers Solum Lystad.

Skal bli enda bedre

– Pandemien har hindret oss i å gjøre satsingen våre enda bedre. Men det er en positiv go i klubben, og det vi gjør med trenerveilederrollen omfavnes. John Marius er ekstremt dyktig, og personlige egenskaper betyr mye i en sånn rolle.

Buvik har også utviklet sin sportsplan med manualer; slik spiller vi, slik trener vi , for alle alderstrinn.
  Beliggenheten mellom Orkdal og Trondheim forplikter selvfølgelig – det er 4-3-3 som gjelder i Buvik.
  – Jeg tror vi kommet langt i måten vi trener på. Vi skal spille på trening. Det meste av fotballæringa skjer i spill hvor spillerne utfordres på valg i kampsituasjon – gjennom spill og motspill, påpeker Solum Lystad videre. 

Den sportslige lederen forteller også at rekrutteringen av trenere har gått veldig greit. 
  – Vi har jobbet godt med det. Utviklet et sett kriterier, og vært tydelige på hvilke krav vi har og hva vi ønsker fra våre trenere. Det samme gjelder andre veien, hvilke krav trenerne kan stille og hva de skal kunne forvente av oss som klubb.

Buvik har kommet langt med sin prosess, og skapt et fundament for videre utvikling, tuftet på at klubben er sjef, hvor man ikke er så prisgitt enkeltpersoner til enhver tid. Samtidig er man klar på at jobben aldri blir ferdig. Det er et kontinuerlig arbeid.
  – Det er ingen hemmeligheter, bare absurd mange timers jobb. Det er hva det handler om, avslutter Thomas Solum Lystad.

BuvikIngridPettersen UNG JENTETRENER: Ingrid Pettersen er 20 år gammel, og satses på av Buvik som trener for klubbens J15-lag. Foto: Privat

 

 

-- annonse --