-- annonse --
Nyheter
NYE KURS: Trenerveilederen er trenernes trener, og NFFs kretser lyser nå ut nye kurs for 2022 for å utdanne flere trenerveiledere, som kan fylle denne viktige rollen i sine klubber. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Norges Fotballforbund løfter trenerveileder-rollen som en av de viktigste faktorene for å styrke barne- og ungdomsfotballen i landets klubber i åra som kommer.
  Trenerveilederen er trenernes trener, har en aktiv rolle på feltet og har direkte oppfølging av klubbens trenere som hovedoppgave. 

Trenerveilederkurset, som arrangeres på kretsnivå, har som mål å styrke treneveilederrollen, med fokus på relasjonskompetanse for å skape et godt trenermiljø, motivere til trenerutdanning, holde fokus på klubbens sportsplan, og være trenernes samtalepartner og støttespiller.

-- annonse --