-- annonse --
Nyheter
FORNØYD: – Vi opplever at våre innspill til den nye regjeringen i stor grad er blitt lyttet til. I regjeringsplattformen nevnes en rekke positive tiltak som den nye regjeringen ønsker å gjennomføre i den neste fireårsperioden, og i tett samarbeid med idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: NTB
Gjest
Fotballtreneren

– Vi opplever at våre innspill til den nye regjeringen i stor grad er blitt lyttet til. I regjeringsplattformen nevnes en rekke positive tiltak som den nye regjeringen ønsker å gjennomføre i den neste fireårsperioden, og i tett samarbeid med idretten. Det gir grunn til stor optimisme fremover, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Rettighetsfestet momskompensasjon

Den nye regjeringen ønsker en regelstyrt ordning som skal sikre full momskompensasjon for varer og tjenester, samt for idrettslag som bygger egne anlegg.
  – Full rettighetsfestet momskompensasjon har vært en av norsk idretts viktiste fanesaker de siste årene - Vi er derfor svært fornøyde med at dette nå vil iverksettes, forhåpentligvis allerede i 2022. Dette vil øke forutsigbarheten til idrettslagene som ønsker å bygge egne anlegg, og vil samtidig frigjøre midler som kan redusere kostnader for å delta i idrettsaktivitet, sier Kjøll og legger til:
  – Den nye regjeringen ser også verdien av å bygge flere idrettsanlegg. En nasjonal plan for hvilke anlegg som nå bør prioriteres, og som er spesielt viktig for særforbund og idrettskretser, ble allerede vedtatt utarbeidet på idrettstinget 2019. Dette arbeidet er nå godt i gang, og regjeringsplattformen svarer opp idrettens egne ambisjoner på dette området.

Konkrete tiltak mot utenforskap

Gratis utlån av utstyr er ett av flere viktige bidrag for å redusere økonomiske barrierer for deltakelse i idrettsaktivitet, og som står gjengitt som en uttalt ambisjon i den nye regjeringsplattformen.
  – Vår visjon er idrettsglede for alle. Vi ønsker gjerne å samarbeide med lokale og sentrale myndigheter for å få plass en slik ordning i alle landets kommuner. Gjenbruk av utstyr er et viktig bidrag for å inkludere spesielt sårbare grupper som ønsker å delta i idretten, sier Kjøll og tilføyer:
  – Vi er også takknemlige for at også denne regjeringen ser betydningen av å styrke mangfold- og inkluderingsarbeidet i norsk idrett, blant annet ved å sikre et likeverdig tilbud for personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Fritidskortet og eventuelt en videreføring av denne ordningen er imidlertid ikke nevnt i den nye regjeringsplattformen.
  – For norsk idrett er det avgjørende at midler som den sittende regjeringen har avsatt til fritidskortet, og som skal sikre at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter, videreføres til likelydende formål, sier Kjøll.

Vil ha flere internasjonale mesterskap til Norge

Regjeringen ønsker å bidra til at Norge kan påta seg flere internasjonale mesterskap i Norge.
  – Norges Bryteforbund har nettopp gjennomført et svært vellykket verdensmesterskap på norsk jord. Vi er glade for at den nye regjeringen også ser verdien og effekten av slike internasjonale arrangementer, gjennomført på vår nøkterne og folkelige måte, og at det norske folk kan få oppleve flere store idrettsøyeblikk på hjemmebane.

Dagens pengespillpolitikk videreføres

Sist, men ikke minst, vil regjeringen styrke arbeidet mot spillavhengighet, bevare enerettsmodellen og iverksette tiltak for å forhindre spill på utenlandske spillselskap i Norge.
  – Den nye regjeringen viderefører den allerede vedtatte pengespillpolitikken. Det er bra, og vil bidra til å sikre en fortsatt ansvarlig spillpolitikk og gode rammevilkår til idrett, kultur og frivillighet, avslutter Kjøll.

-- annonse --