-- annonse --

Norsk Fotballtrenerforening er en interesseorganisasjon for fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball – fra grasrotnivå til Eliteserien. NFT er Nordens desidert største interesseforening for fotballtrenere og har i over 30 år arbeidet for å støtte og inspirere fotballtrenere. NFT samarbeider med blant andre Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Norges Idrettshøgskole om å fremme utviklingen av norsk fotball.

NFT tilbyr tre ulike typer medlemskap:
• GRASROT-medlemskap (spesielt rettet mot deg som er fersk trener og jobber i barnefotballen)
• BASIS medlemskap (ordinært medlemskap for både dugnads- og profesjonelle trenere)
• KLUBB medlemskap (for klubber som kollektivt melder inn flere av klubbens trenere i NFT - PS! Minst 10 trenere må meldes inn)

• GRASROT-medlemskap
Nytt medlemskap, som ble lansert høsten 2019. GRASROT-medlemskapet er først og fremst rettet mot deg som er fersk som trener og jobber i barne- eller ungdomsfotballen. Alle som har tatt ett eller flere delkurs av NFFs grasrottrenerkurs (tidligere NFF C-lisens) kan tegne GRASROT-medlemskap.
NB! Alle som har tatt alle fire delkurs i Grasrottreneren får GRATIS medlemskap som grasrottrener i NFT i 2020, sponset av Norsk Tipping.
Her er noe av det du tilbys som ordinært medlem i Norsk Fotballtrenerforening:
• Digital utgave av NFTs medlemsmagasinet Fotballtreneren fire ganger i året
• Fotballtreneren.no/grasrottreneren – egen nettside spesielt rettet mot målgruppen med nyheter og fagartikler for grasrottrenere
• Nyhetsbrev på e-post med aktuell fotballfaglig informasjon for grasrottrenere
• Medlemspris ved deltakelse på Cupfinaleseminaret – Europas største årlige møteplass for fotballtrenere
• Tilbud om deltakelse på impuls- og fagsamlinger for utvikling og etterutdanning
• Trenerformidling – se ledige jobber, tilby kompetanse
• Gode rabatter på tjenester, arrangement og produkter for fotballtrenere

Medlemskontingenten for GRASROT-medlemskap i NFT er kr 500,- pr. år.
• Medlemskapet gjelder for ett år av gangen og fornyes automatisk med utsendelse av giro på e-post eller post, med mindre medlemskapet skriftlig sies opp minst én måned før utløp.
• Klikk her for å melde deg inn i NFT

• Last ned informasjon om pdfGRASROT-medlemskap her

• BASIS-medlemskap
Her er noe av det du tilbys som ordinært medlem i Norsk Fotballtrenerforening:
• Medlemsmagasinet Fotballtreneren i postkassen fire ganger i året
• E-magasin/digitale utgaver av flere internasjonale fagblad – The Manager, The Boot Room og Fodboldmagasinet Træning
• Fotballtreneren.no – daglig oppdatert med nyheter og fagartikler for fotballtrenere
• Nyhetsbrev på e-post
• Medlemspris ved deltakelse på Cupfinaleseminaret – Europas største årlige møteplass for fotballtrenere
• Tilbud om deltakelse på impuls- og fagsamlinger for utvikling og etterutdanning
• Trenerformidling – se ledige jobber, tilby kompetanse
• Juridisk bistand, standardkontrakter og rådgivning
• Gode rabatter på tjenester, arrangement og produkter for fotballtrenere

NB! Nye medlemmer får tilsendt ei NIKE piqueskjorte til en verdi av kr. 400,- (med NFT-logo)

Medlemskontingenten for BASIS medlemskap i NFT er kr 1 000,- pr. år.
• Medlemskapet gjelder for ett år av gangen og fornyes automatisk med utsendelse av giro på e-post eller post, med mindre medlemskapet skriftlig sies opp minst én måned før utløp.
• Klikk her for å melde deg inn i NFT

• Last ned mer informasjon ompdfBASIS-medlemskap her

• KLUBB-medlemskap
Som klubbmedlem i NFT nyter du godt av de samme fordelene som ved ordinært medlemskap (Basis).
Forskjellen er at medlemskapet administreres av klubben, som melder inn sine trenere kollektivt i NFT, og dermed oppnår en klubbrabatt på medlemskontingenten.
Prisen for medlemskontingent på KLUBB medlemskap er kr 5 200,- for 10 trenere (nær 50% rabatt i forhold til ordinær medlemskontingen).

• Last ned informasjon ompdfKLUBB-medlemskap her

NFTmedlemAnnonse2019

NFTGrasrotmedlemAnn0919

NFTKlubbmedlemskapFlyer0219

-- annonse --